Od svojich začiatkov sme si prešli dlhú cestu, ktorá vytvorila silné základy a zázemie pre odchovancov klubu.
Vďaka tomuto prístupu a systematickej práci s mládežou máme v súčasnosti zastúpenie v každej kategórii od mladšej prípravky až po „legendy“ a v mládežníckych kategóriách dokonca pravidelne pôsobia 2 – 3 družstvá, čím máme jednoznačne najširšiu členskú základňu na Slovensku.
Kvalitná práca a spokojní hráči so sebou prinášajú úspechy.

Upcoming Events

  • No events in this category