Kategórie v sezóne 2021/2022

Informácie o tréningoch

 • Utorok         20:30      Dom športu nová hala
 • Streda          19:00    Dom športu nová hala
 • Piatok          20:00     Lekárska fakulta

Tréner: Vladimír Roziak   Mob: 0904 884 667   e-mail: info@snipers.sk

 

Informácie o tréningoch

 • Štvrtok 20:00-21:30        Pedagogická fakulta – Mlynská dolina

Tréner:  Adam Katona  Mob:  0902346897   e-mail:  adamkatona43@gmail.com

Informácie o tréningoch pre legendy

 • Piatok    18:30-20:00  Vranovská 4 ,SOŠT

Tréner: Peter Pauhof   Mob: 0905691731   e-mail: pauhofpeter@gmail.com

Informácie o tréningoch

 • Utorok 19:00-20:30      Dom športu – nová hala
 • Štvrtok 18:30-20:00      Pedagogická fakulta – Mlynská dolina

Tréner: Vladimír Roziak   Mob: 0904 884 667   e-mail: info@snipers.sk

Informácie o tréningoch pre ročníky narodenia 2003/2004

Bratislava

 • Pondelok 20:00-21:30    Pedagogická fakulta – Mlynská dolina
 • Štvrtok 19:30-21:00 Dom športu – nová hala
 • Piatok 17:30-19:00 Dom športu – nová hala

Tréner: Tomáš Chvála   Mob: 0905 666 498   e-mail: Tomas.Chvala@gmail.com

Vedúci družstva: Peter Ostružiar Mob:0903 280 579  e-mail: info@snipers.sk

Informácie o tréningoch pre ročníky narodenia 2007/2008 a 2005/2006

Snipers Bratislava

 • Streda 17:30-19:00 Dom Športu – nová hala
 • Štvrtok 17:00-18:30   Pedagogická fakulta – Mlynská dolina
 • Piatok 16:00-17:30 Dom Športu – nová hala

Tréner: Michal Srnec   Mob:0904 127 030  e-mail: michal.srnec20@gmail.com

Asistent: Tomáš Chvála

Vedúci družstva: Peter Ostružiar Mob:0903 280 579  e-mail: info@snipers.sk

Informácie o tréningoch pre ročníky narodenia 2007/2008

Snipers Šamorín + Rovinka

 • Pondelok 18:15-20:00 ZŠ Rovinka
 • Streda 16-17:30 ZŠ Rovinka
 • Piatok 18:45-20:15 Gymnázium Šamorín

Tréner: Maroš Takáč   Mob: 0948 486 366   e-mail: majo.takac@gmail.com

Informácie o tréningoch pre ročníky narodenia 2009/2010

Bratislava

 • Pondelok   15:30-17:00  Vranovská 4 ,SOŠT
 • Streda        15:30-17:00  Vranovská 4 ,SOŠT
 • Piatok        15:30-17:00  Vranovská 4 ,SOŠT

Tréner: Peter Pauhof   Mob: 0905691731   e-mail: pauhofpeter@gmail.com

Šamorín + Rovinka

 • Pondelok 18:15-20:00 ZŠ Rovinka
 • Streda 16-17:30 ZŠ Rovinka
 • Piatok 17:15-18:45 Gymnázium Šamorín

Tréner: Maroš Takáč   Mob: 0948 486 366   e-mail: majo.takac@gmail.com

Informácie o tréningoch pre ročníky narodenia 2011/2012

Bratislava

 • Utorok     15:30-17:00  Vranovská 4 ,SOŠT
 • Štvrtok     15:30-17:00  Vranovská 4 ,SOŠT
 • Piatok        17:00-18:30  Vranovská 4 ,SOŠT

Tréner: Peter Pauhof   Mob: 0905691731   e-mail: pauhofpeter@gmail.com

Šamorín 

 • Utorok 16-17:30 Hotelová Akadémia Šamorín
 • Štvrtok 16-17:30 Hotelová Akadémia Šamorín

Tréner: Maroš Takáč   Mob: 0948 486 366   e-mail: majo.takac@gmail.com

Informácie o tréningoch pre ročníky narodenia 2013 a mladší

Bratislava

 • Utorok     17:00-18:00  Vranovská 4 ,SOŠT
 • Štvrtok     17:00-18:00  Vranovská 4 ,SOŠT

Tréner: Peter Pauhof   Mob: 0905691731   e-mail: pauhofpeter@gmail.com

Šamorín 

 • Piatok 16:15-17:15 Gymnázium Šamorín

Tréner: Maroš Takáč   Mob: 0948 486 366   e-mail: majo.takac@gmail.com

Nábor nových detí, ročník narodenia 2008-2016.

 • Starší žiaci – ročníky 2007 a 2008
  Pondelok 18:15-20:00 ZŠ Rovinka
  Streda 16-17:30 ZŠ Rovinka
  Piatok 18:45-20:15 Gymnázium Šamorín
 • Mladší žiaci – ročníky 2009 a 2010
  Pondelok 18:15-20:00 ZŠ Rovinka
  Streda 16-17:30 ZŠ Rovinka
  Piatok 17:15-18:45 Gymnázium Šamorín
 • Staršia prípravka – ročníky 2011 a 2012
  Utorok 16-17:30 Hotelová Akadémia Šamorín
  Štvrtok 16-17:30 Hotelová Akadémia Šamorín
 • Mladšia prípravka – ročníky 2013 a mladší
  Piatok 16:15-17:15 Gymnázium Šamorín

Tréner: Maroš Takáč   Mob: 0948 486 366   e-mail: majo.takac@gmail.com

Členská zóna