Tréningy začínajú od 6.9.2022

Kategórie v sezóne 2022/2023

Informácie o tréningoch

 • Utorok         20:30    Dom športu nová hala
 • Streda          19:00    Dom športu nová hala
 • Štvrtok         19:45    Dom športu nová hala

Tréner: Vladimír Roziak   Mob: 0904 884 667   e-mail: info@snipers.sk

Asistent: Tomáš Chvála

Informácie o tréningoch

 • Štvrtok 21:15-22:45      Dom športu nová hala

Tréner:  Adam Katona  Mob:  0902346897   e-mail:  adamkatona43@gmail.com

Informácie o tréningoch pre legendy

 • Piatok    18:30-20:00  Vranovská

Tréner: Peter Pauhof   Mob: 0905691731   e-mail: pauhofpeter@gmail.com

Informácie o tréningoch

 • Streda   17:00-18:30      Vranovská
 • Štvrtok 18:45-20:30      Pedagogická fakulta – Mlynská dolina

Tréner: Peter Pauhof   Mob: 0905691731   e-mail: pauhofpeter@gmail.com

Informácie o tréningoch pre ročníky narodenia 2004/2005

Bratislava

 • Pondelok 18:00-19:30  Starý dom športu
 • Utorok 19:00-20:30 Dom športu – nová hala
 • Piatok 18:30-20:00 Dom športu – nová hala

Tréner: Tomáš Chvála   Mob: 0905 666 498   e-mail: Tomas.Chvala@gmail.com

Informácie o tréningoch pre ročníky narodenia 2006/2007

Snipers Bratislava

 • Streda 17:30-19:00  Dom Športu – nová hala
 • Štvrtok 17:00-18:30 Pedagogická fakulta – Mlynská dolina
 • Piatok 17:00 – 18:30 Dom Športu – nová hala

Tréner: Tomáš Chvála   Mob: 0905 666 498  e-mail: tomas.chvala@gmail.com

Informácie o tréningoch pre ročníky narodenia 2008/2009

Snipers Bratislava

 • Pondelok 15:30-17:00 Dom Športu – nová hala
 • Streda 17:30-19:00  Dom Športu – nová hala
 • Štvrtok 16:45-18:15 Starý dom Športu

Tréner: Tomáš Chvála   Mob: 0905 666 498  e-mail: tomas.chvala@gmail.com

Informácie o tréningoch pre ročníky narodenia 2008/2009

Snipers Šamorín + Rovinka

 • Pondelok 18:15-20:00 ZŠ Rovinka
 • Streda 16-17:30 ZŠ Rovinka
 • Piatok 19:00-20:30 Gymnázium Šamorín

Tréner: Maroš Takáč   Mob: 0948 486 366   e-mail: majo.takac@gmail.com

Informácie o tréningoch pre ročníky narodenia 2010/2011

Bratislava

 • Pondelok   15:30-17:00  Vranovská 4 ,SOŠT
 • Streda        15:30-17:00  Vranovská 4 ,SOŠT
 • Piatok        15:30-17:00  Vranovská 4 ,SOŠT

Tréner: Peter Pauhof   Mob: 0905691731   e-mail: pauhofpeter@gmail.com

Šamorín + Rovinka

 • Pondelok 17:00-18:30 Hotelová Akadémia Šamorín
 • Streda 16-17:30 Hotelová Akadémia Šamorín
 • Štvrtok 16-17:30 Hotelová Akadémia Šamorín

Tréner: Maroš Takáč   Mob: 0948 486 366   e-mail: majo.takac@gmail.com

Informácie o tréningoch pre ročníky narodenia 2012/2013

Bratislava

 • Utorok     15:30-17:00  Vranovská 4 ,SOŠT
 • Štvrtok     15:30-17:00  Vranovská 4 ,SOŠT
 • Piatok        17:00-18:30  Vranovská 4 ,SOŠT

Tréner: Peter Pauhof   Mob: 0905691731   e-mail: pauhofpeter@gmail.com

Šamorín 

 • Utorok 16-17:30 Hotelová Akadémia Šamorín
 • Štvrtok 19-20:00 ZŠ Mateja Bela
 • Piatok 17:30-19:00 Gymnázium Šamorín

Tréner: Maroš Takáč   Mob: 0948 486 366   e-mail: majo.takac@gmail.com

Informácie o tréningoch pre ročníky narodenia 2014 a mladší

Bratislava

 • Utorok     17:00-18:00  Vranovská 4 ,SOŠT
 • Štvrtok     17:00-18:00  Vranovská 4 ,SOŠT

Tréner: Peter Pauhof   Mob: 0905691731   e-mail: pauhofpeter@gmail.com

Šamorín 

 • Štvrtok 18-19 ZŠ Mateja Bela
 • Piatok 16:30-17:30 Gymnázium Šamorín

Tréner: Maroš Takáč   Mob: 0948 486 366   e-mail: majo.takac@gmail.com

Nábor nových detí, ročník narodenia 2008-2017.

 • Starší žiaci – ročníky 2008 a 2009
  Pondelok 18:15-20:00 ZŠ Rovinka
  Streda 16-17:30 ZŠ Rovinka
  Piatok 19:00-20:30 Gymnázium Šamorín
 • Mladší žiaci – ročníky 2010 a 2011
  Pondelok 17:00-18:30 Hotelová Akadémia Šamorín
  Streda 16-17:30 Hotelová Akadémia Šamorín
  Štvrtok 16-17:30 Hotelová Akadémia Šamorín
 • Staršia prípravka – ročníky 2012 a 2013
  Utorok 16-17:30 Hotelová Akadémia Šamorín
  Štvrtok 19-20:00 ZŠ Mateja Bela
  Piatok 17:30-19:00 Gymnázium Šamorín
 • Mladšia prípravka – ročníky 2014 a mladší
  Štvrtok 18-19 ZŠ Mateja Bela
  Piatok 16:30-17:30 Gymnázium Šamorín

Tréner: Maroš Takáč   Mob: 0948 486 366   e-mail: majo.takac@gmail.com

Členská zóna