GOTHIA - Rodičovské združenie


Vážení rodičia, deti a priatelia SNIPERS BRATISLAVA.

Dovoľujeme si Vás pozvať tento štvrtok 19.12.2019 od 18:30 do veľkej auly v DOME ŠPORTU na rodičovské združenie, ktoré bude venované účasti našich družstiev na GOTHIA 2020!


Na tomto stretnutí Vám budú zodpovedané všetky vaše otázky, ktoré sa pýtate individuálne.

Preto je účasť Vás aj vašich detí žiadúca!


Na tomto stretnutí budú prezentované aj zásady správania hráčov počas celej účasti na turnaji, vrátane cesty na turnaj a možné následky, ktoré budú vyvodené pri porušení týchto pravidiel.

Pravidlá účasti nájdete tu: https://www.snipers.sk/dokumenty

Tešíme sa na Vašu účasť!

0 views
SNIPERS BRATISLAVA
Jaroslavova 12, 851 01 Bratislava
IČO: 42134889
číslo účtu: SK2611000000002629194251
mobil: 0904 884 667
mail:   info@snipers.sk

 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon