Začíname trénovať!

Updated: May 31

Na základe usmernenia k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport sme sa rozhodli so začatím tréningov a prípravou hráčov na novú sezónu.


PRIHLÁSIŤ SA JE POTREBNÉ DO PIATKU 1.5.2020 !!!


Pravidlá tréningov:

- v jednej skupine bude maximálne 5 hráčov a 1 tréner

- najmenšia plocha, na ktorej bude tréning vykonávaný bude 30 m x 30 m

- šatne ani sprchy nebudú k dispozícii

- hráči nemusia mať ochranné rúška počas trénigov, no pri prezliekaní a bočných aktivitách áno

- tréneri budú mať rúška neustále

- v prípade použitia pomôcok budu po každom tréningu dezinfikované

- na tréningoch bude k dispozícii nádoba s dezinfekciou na ruky

- každý hráč musí mať svoju vlastnú fľašku na pitie, fľašky musia byť aspoň 5 metrov od seba, aby nedochádzalo k zgrupovaniu hráčov


- na tréningoch môžu byť len hráči a tréneri, rodičia majú zákaz.

Tréningy budú

pre kategóriu Mladší žiaci v pondelok, stredu a štvrtok od 15:30 do 17:00 a od 17:00 do 18:30.

pre kategórie Starší žiaci, dorast a juniori v utorok, štvrtok a piatok od 14:00 do 15:30, od 15:45 do 17:15 a od 17:30 do 19:00.

Organizačné pravidlá tréningov

- K dispozíci budú 3 tréningové dni

- Cena jedného tréningu bude 3€ za hráča. Bude to možné platiť na každom tréningu alebo na konci mesiaca spočítame podľa účasti. Peniaze budú použité na vyplatenie trénerov ( spolu to vychádza cca ako normálne mesačné členské )

- Miesto tréningov pre kategóriu Mladší žiaci bude primárne ihrisko na ZŠ na Nobelovom námestí

- Miesto tréningov pre kategórie Starší žiaci, dorast a juniori bude primárne futbalové ihrisko pri ŠH Elán

- prosíme berte na vedomie, že je možné, že sa miesto tréningov bude operatívne meniť, keďže budú otvorené len voľne dostupné ihriská, ktoré nie sú nijako nárokovateľné ( v praxi ak bude ihrisko obsadené budeme sa presúvať na iné miesto v okolí )


- Tréning bude trvať 1,5 hodiny vrátane rozcvičky a strečingu

- V prípade dažďa, bude tréning zrušený


Prihlásenie na tréningy bude zaslané v priebehu dnešného dňa všetkým do mailu0 views
SNIPERS BRATISLAVA
Jaroslavova 12, 851 01 Bratislava
IČO: 42134889
číslo účtu: SK2611000000002629194251
mobil: 0904 884 667
mail:   info@snipers.sk

 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon