Zlepšíme sa! minimálne o 2%!

Vážení rodičia,členovia ,priaznivci a fanúšikovia Snipers


Aj Aj tento rok Vás chceme požiadať o pomoc, formou darovania Vašich 2% práve nášmu klubu. Práve poukázaním 2% môžete pomôcť bez toho, aby ste mali ďalšie výdavky, keďže ide o daň, ktorú musíte odviesť do štátneho rozpočtu.
Finančné príspevky, transparentne a efektívne rozdelíme medzi deti, o čom budeme otvorene informovať všetkých našich darcov. Ďakujeme Vám, darcom, v mene klubu i v mene detí za Vaše príspevky.

Tlačivo ku stiahnutí

64 views
SNIPERS BRATISLAVA
Jaroslavova 12, 851 01 Bratislava
IČO: 42134889
číslo účtu: SK2611000000002629194251
mobil: 0904 884 667
mail:   info@snipers.sk

 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon