Športové haly a telocvične

Zoznam všetkých športových hál a telocviční schválených na florbal nájdete na oficálnej stránke SZFB.