10 rád pre Mužské zdravie od MP #96

1. Hovorte – O typicky mužských ochoreniach (rakovina prostaty, semenníkov) ale aj závislostiach (alkohol, fajčenie, drogy, gambling) treba diskutovať, sú to čoraz častejšie problémy v spoločnosti. Treba o nich hovoriť – s partnerkami, rodičmi, ďeťmi, priateľmi, kolegami, lekármi. Len tak sa zvýši zdravotné povedomie v populácii.

2. Pýtajte sa (na správnej adrese) – O týchto problémoch je potrebné sa dostatočne informovať. Všeobecne, pacienti sú vždy zvedaví a chcú vedieť o svojej chorobe čo najviac, či už ju majú oficiálne diagnostikovanú alebo ešte nie. V dnešnej dobe je ľahké nájsť (na internete) informácie prakticky o čomkoľvek – choroby nie sú výnimkou. Často však ale “doktor Gúgl” alebo ľudia prispievajúci na fóra svoje skúsenosti a zážitky podávajú deformovaný až klamlivý obraz zdravotných problémov. Preto je dôležité čerpať informácie z overených zdrojov, odborných odporúčaní či vedeckých článkov opierajúcich sa o tzv. EBM (evidence based medicine), prípadne sa jednoducho poradiť so svojim všeobecným lekárom či špecialistom alebo známym s medicínskym vzdelaním, ktorý vám určite odporučí dôveryhodný zdroj informácií o danej chorobe.

3. Nepodceňujte – Všetci vieme, že väčšina mužov sú trochu “majstri sveta” – oni to zvládnu, oni nepotrebujú pomôcť, veď to je len banalita a podobne… Spomenuté choroby či problémy však môžu významne znížiť kvalitu života, dokonca ho aj vziať. Preto by aj minimálne podozrenie na ochorenie, či vzniknuté príznaky mali byť odkonzultované a vyšetrené odborníkom.

4.Rakovina všeobecne – Kampaň Movember, ktorej podpora sa celosvetovo vyjadruje znakom fúzov (ako typický mužský znak) sa v prvom rade zameriava na zvýšenie povedomia o mužských onkologických ochoreniach. Onkologické ochorenia sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí populácie vyspelejších krajín. Všeobecne však platí, že čím je rakovina skôr diagnostikovaná, tým je vyššia šanca na úspešné liečenie až vyliečenie. Samozrejme s prihliadnutím na skutočnosť, že každý pacient ale aj typ rakoviny je iný a jedinečný. Nebezpečenstvom onkologických ochorení sú nešpecifické príznaky (väčšina malignít je v prvých štádiach dokonca asymptomatická), metastatický rozsev a recidivujúci charakter priebehu týchto chorôb. Každým rokom vďaka vede a klinickým štúdiam však pribúdajú diagnostické či terapeutické možnosti manažmentu onkologických pacientov.

5.Rakovina prostaty – Tento mužský orgán podlieha chronickým zmenám počas života – väčšina starších mužov sa stretáva s problémom zvaným BHP (benígna hyperplázia prostaty) čo je častejší avšak menej nebezpečný stav ako karcinóm prostaty. Rakovina prostaty v našich končinách predstavuje 3. najčastejšiu malignitu u mužov, jej výskyt rastie s vekom (priemerne diagnostikovaná u 60-70r mužov). Prvé príznaky môžu zahŕňať poruchy močenia, krv v moči, bolesti pri močení, časté nočné močenie. Tie ďalšie už pramenia z metastatického poškodenia napr. kostí – bolesti krížov, bedier, končatín, alebo celkového účinku malignity na organizmus – chudnutie, bledosť, nočné potenie, slabosť, nechutenstvo. Prostata sa vyšetruje síce neslávnym ale za to rýchlym a dostupným manuálnym vyšetrením cez konečník, kde sa môžu odhaliť zmeny v štruktúre prostaty dokonca aj bez prítomnosti akýchkoľvek ťažkostí. Každý muž na Slovensku by mal po 50. roku života absolvovať urologické vyšetrenie raz za 3 roky (niektoré poisťovne uhrádzajú vyšetrenia dokonca od 40. roku života) spoločne s krvnými testami na marker PSA (prostatický špecifický antigén). Možnosti liečby karcinómu prostaty sú chirurgia, chemoterapia, brachyrádioterapia či hormonálna liečba. Úspešnosť liečby závisí hlavne od štádia v ktorom je karcinóm diagnostikovaný.

6.Rakovina semenníkov – Rakovina semenníka je najčastejšia malignita u mužov vo veku 15-35 rokov, jej výskyt v európskych krajinách rastie. Rizikovými faktormi sú fajčenie, zápaly, či úrazy. Najtypickejším príznakom je nebolestivé jednostranné zväčšenie semenníka – tumor býva tvrdý, hrboľatý. Ďalšie príznaky už sú skôr prejavmi komplikácií – bolestivosť pri zakrvácaní, či zaškrtení ciev alebo podobné nešpecifické príznaky onkologických ochorení. Základom diagnostiky je samozrejme fyzikálne vyšetrenie a sonografia, krvné testy či ďalšie zobrazovacie vyšetrenia podľa potreby. Liečba je hlavne chirurgická – urgentným odstránením celého semenníku pre agresívny charakter a recidívy týchto typov nádorov, ako doplnok sa používa rádioterapia či chemoterapia – ktorá má však pomerne vysokú účinnosť.

7.Závislosti a iné psychiatrické choroby – Toto je kapitola sama o sebe a zaslúžila by si pozornosť v samostatnom príspevku. Pri mužskom zdraví ju však treba okrajovo spomenúť a hlavne vedieť o nebezpečí a dôležitosti prevencie či vhodnej liečby závislostí na fajčení, nikotíne, alkohole, drogách, hazardných hrách alebo depresií u mužov. Fajčenie cigariet je najčastejším odstrániteľným rizikovým faktorom u drvivej väčšiny chorôb rôzneho charakteru hlavne onkologických a kardiovaskulárnych. V posledných rokoch stúpa popularita nikotínových preparátov vo forme neškodne vyzerajúcich ale za to nemenej nebezpečných vrecúšok. Závislosť od alkoholu či drog nepopierateľne vedie k poruche až zlyhávaniu životne dôležitých orgánov ako pečeň, srdce, obličky, pankreas, imunitný systém… Gambling je veľmi nenápadný ale sociálne závažný problém dotknutých jedincov. Doslova na každom kroku sú reklamy či pobočky stávkových kancelárií, herne, kasína (dokonca už aj oveľa dostupnejšie v mobile). Je zrejmé, že podstata závislosti je vlastne naviazanosť na “dobrý pocit” (ktorý tkvie v uvoľňovaní neuromediátorov šťastia, odmeny, radosti) zabezpečený podanou látkou či výhrou. Je to však moment, ktorý z nás – homo sapiens sapiens robí trochu otrokov, čo je na zamyslenie… Avšak naozaj závislí ľudia si nedokážu už pomôcť sami – je potrebná podpora blízkych, adekvátna psychoterapia či liečba fyzických ochorení.

8.Samovyšetrovanie – Bohužiaľ, ľudia riešia svoje zdravotné ťažkosti až po vzniku príznakov, kedy môže byť onkologické ochorenie už v pokročilom štádiu. Preto je dôležité vôbec myslieť na chorobu ešte pred jej vznikom, mať o nej základné informácie a vyvarovať sa rizikovým faktorom. Prvým samovyšetrením je sledovanie spomínaných príznakov a ich následná konzultácia s lekárom. Čo sa týka konkrétneho samovyšetrovania – to má nezastupiteľné miesto pri diagnostike rakoviny semenníkov. Muži by mali približne 1x za mesiac napríklad pri sprchovaní si starostlivo prehmatať povrch oboch semenníkov – porovnať ich vzájomnú veľkosť, prípadne hľadať hrčky či iné nerovnosti (pozor však na pohmat citlivých nadsemenníkov, ktoré môžu imitovať prítomnosť nadbytočného telesa v samotnom miešku – čo je však úplne fyziologické). A prípadné odchýlky od normy či iné zistenia konzultovať so všeobecným lekárom a následne urológom.

9.Pravidelné prehliadky – Každý dospelý človek so zdravotným poistením má nárok na bezplatnú preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára každé 2 roky. Práve na týchto vyšetreniach sa môžu demaskovať prvé príznaky mužských chorôb, lekár ich vie odhaliť a posunúť k ďalšiemu riešeniu. Ak ide o mužské choroby – prevažne intímnych partií je možno naozaj ťažké sa zbaviť prvotnej hanby a dať sa vyšetriť u urológa. Ale verte mi, pre lekára je to už rutina, berie to čisto profesionálne. Fyzikálnym vyšetrením, laboratórnymi testami a zobrazovacími metódami (sonografia, CT, MR) sú mužské choroby pomerne dobre diagnostikovateľné. Dôležité je však zo strany pacienta na vyšetrenie prísť, a prísť včas – kým nie je neskoro a ochorenie je zistené v pokročilom až konečnom štádiu (čo je častým problémom).

10.Podpora – Kampaň Movember ale aj iné hnutia či organizácie pomáhajú vo zvýšení povedomia, samotnej prevencii, doplnkovej liečbe (psychologické konzultácie, paliatívna liečba atď) či finančnej pomoci nemocniciam, zdravotníckym centrám či výskumným ústavom. To celé tak pomáha k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti o súčasných alebo budúcich pacientov. Preto je naozaj krásnym gestom darovať financie na tieto účely a tým posunúť našu spoločnosť k lepšiemu.